Strojno-technologické zariadenia pre vodné elektrárne

Naše produkty sú výsledkom dlhoročných skúseností a spĺňajú očakávania našich zákazníkov. STM POWER je univerzálny výrobca strojno-technologických zariadení pre malé vodné elektrárne a vodné elektrárne.

Výroba čistiacich strojov (ramenový, lanový, teleskopický)
Výroba hrablíc a norných stien
Výroba tabuľových uzáverov, haťových klapiek, provizórnych hradiacich konštrukcií
Hradidlá
Systémy na zachytávanie a separovanie oleja

Čistiace stroje hrablíc – ramenové, lanové, teleskopické

Čistiace stroje hrablíc sa využívajú na odstraňovanie naplavených nečistôt a predmetov, ktoré sa na hrabliciach zachytávajú, aby bol zabezpečený voľný prietok vody do turbíny.

Hrablice

Hrablice slúžia na zachytávanie predmetov a plávajúcich nečistôt na vtoku do turbíny. Hrubé hrablice inštalované zväčša v odbernom objekte zachytávajú väčšie plávajúce nečistoty, jemné hrablice na vtokovom objekte pred turbínou zachytávajú jemnejšie nečistoty a tiež zabraňujú rybám vniknúť do turbíny.

Hradiace konštrukcie

Vyrábame hradiace konštrukcie/uzávery pred aj za turbínou, segmenty klapkových hatí (väčšinou zvárané konštrukcie), hradiace tabule pre provizórne hradenie, ako aj rôzne iné hradiace konštrukcie podľa požiadaviek zákazníka