Zákazková výroba

Súčasťou výroby v STM POWER je aj zákazková  výroba, teda výroba podľa dodanej dokumentácie zákazníka. Táto činnosť je zameraná najmä na výrobu rôznych oceľových konštrukcií s uplatnením všetkých výrobných procesov v STM POWER.

Sme schopní vyhovieť vašim požiadavkám a navrhnúť buď turbínu z nášho produktového radu, alebo turbínu na mieru vrátane hydraulických skúšok na modeli.

Ponúkame originálne turbíny Kaplan a Francis a pripravujeme kompletnú projektovú a realizačnú dokumentáciu turbíny od usporiadania, technických výpočtov a analýz, až po výkresy.

Spolu s technickou časťou turbíny vieme dodať aj:

  • rozvodne, transformátory
  • vyvedenie výkonu
  • riadiaci a informačný systém
  • zariadenia pre vlastnú spotrebu
  • zabezpečovacie zariadenia
  • komunikačné zariadenia, prenos dát na vzdialený dispečing