Montáž

Pre udržanie kvality dodávaných turbín je dôležitá ich montáž v dielni. Súčasťou sú aj konečné skúšky zábehu, ktoré sú dôležité najmä pre malé vodné elektrárne.

Montáž a demontáž mechanických a hydraulických zariadení vykonáva profesionálny servisný tím a k dispozícii sú aj mostové žeriavy (5t, 20t, 85t, 90t, 175t, 180t) na celkovej ploche 1 500 m².