Meranie kvality

3D Súradnicový merací prístroj

Merací rozsah (x, y, z): 3 000 x 6 000 x 2 000 mm
Presnosť: 2,2 µm
Klimatizovaná miestnosť

 

Ďalšie meracie prístroje

EQUOTIP 3 – meranie tvrdosti
SIP 1002 M – meranie dĺžok
LM8 TITANUS (MICROTECNICA) – profilprojektor
MITUTOYO SJ 210 – meranie drsnosti
PTS CMmax FN – meranie hrúbok vrstvy povrchovej úpravy