Sme hrdí na transparentné a úzke partnerstvo s našimi klientmi. Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.

Kontaktný formulár

STM POWER A.S., LIESKOVEC 598/75, 018 41 DUBNICA NAD VÁHOM, SLOVAK REPUBLIC
IČO: 36 321 982, DIČ: 2020183209, IČ DPH: SK 2020183209, BANKOVÉ SPOJENIE: TATRA BANKA, A.S., ČÍSLO ÚČTU: 29 2588 5022/1100, IBAN: SK22 1100 0000 0029 2588 5022, SWIFT: TATRSKBX, SPOLOČNOSŤ JE ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI OKRESNÉHO SÚDU TRENČÍN, ODDIEL SA, VLOŽKA Č. 10693/R