Výstavba malých vodných elektrární

STM POWER nielen vyrába originálne vodné turbíny, ale realizuje aj výstavbu malých vodných elektrární na kľúč.

Všetky turbíny sú po zložení kontrolované na stande v priestoroch STM POWER a za účasti konečného zákazníka, štandardne v 72-hodinovom záťažovom režime.

Spoločnosť STM POWER zastrešuje celý proces výstavby malej vodnej elektrárne nasledovne:

1. Výber lokality
2. Prvotný výpočet a návrh MVE
3. Dokumentácia pre dozorné orgány, realizačný projekt
4. Výroba technologických zariadení a stavebné práce
5. Inštalácia technologických zariadení
6. Pripojenie k distribučnej sieti a uvedenie do prevádzky
7. Podľa potrieb klienta aj prevádzkovanie MVE
8. Záručný a pozáručný servis MVE