PONÚKAME RIEŠENIA NA MIERU PRE KOMPLEXNÝ, RÝCHLO SA ROZVÍJAJÚCI SVET ENERGIE.

O nás

Spoločnosť STM POWER pôsobí na medzinárodnom trhu energetiky už viac ako 15 rokov. Sme inovatívna spoločnosť, ktorá ponúka riešenia na mieru pre komplexný, rýchlo sa rozvíjajúci svet energie, využívajúc dlhoročné skúsenosti v oblasti inžinierstva. V našom portfóliu nájdete širokú škálu hydroenergetických produktov, ako sú vodné turbíny, čistiace stroje alebo vodné hradidlá. Naše produkty sú výsledkom dlhoročných skúseností, využitia moderných výrobných technológií a štandardov kvality, ktoré spĺňajú očakávania našich zákazníkov. Okrem vlastných produktov STM POWER ponúka aj rôzne typy inžinierskych činností z oblasti hydroenergetiky. Jedným z hlavných benefitov STM POWER je schopnosť dodať malú vodnú elektráreň na kľúč.

Naša spoločnosť má 2 výrobné haly s celkovou plochou cca 9000 m2 s moderným vybavením pre zváranie, strojné opracovanie, či 3D merania, vrátane technológií pre povrchové úpravy. Naši zákazníci nám dôverujú, pretože prinášame komplexné  riešenia od dizajnu, cez realizáciu až po údržbu.

Certifikáty

EN ISO 9001:2015 Systémy manažérstva kvality
EN ISO 14001:2015 Systémy manažérstva enviromentu
EN ISO 45001:2018 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
EN ISO 3834-2 Zabezpečenie kvality zvárania
EN 1090-1:2009+A1:2011 Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií
EN 1090-2:2008 Zvárací certifikát závodu

Na stiahnutie

Systémy manažérstva kvality

Systémy manažérstva enviromentu

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Zabezpečenie kvality zvárania

Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií

Zvárací certifikát závodu

História

Naša minulosť sa spája so slávnymi závodmi Škoda a ZŤS. Spoločnosť STM POWER bola založená v Dubnici nad Váhom, na základoch areálu Škoda Dubnica, ktorá pôsobila na Slovensku od roku 1936. STM POWER začala svoje pôsobenie na trhu v roku 2001. Jej základným zámerom bolo poskytovanie služieb v oblasti hydroenergetiky. Neskôr prišla na trh s prvou vlastnou vodnou turbínou, určenou pre malé vodné elektrárne s malým spádom.

Úspech podnikateľského zámeru a situácia na trhu podnietili rozšírenie palety ponúkaných služieb na komplexnú inžiniersku činnosť. Táto skutočnosť výrazne podporila rozvoj výrobných a servisných kapacít. Kontinuálne rozširovanie ponuky viedli spoločnosť k rozsiahlej investícií do výrobného parku. Spoločnosť sa tak rozsahom ponúkaných služieb, kvalitou a produktivitou zaradila na popredné miesto energetických strojárskych spoločností v širšom regióne. Okrem výrobných, má spoločnosť aj vlastné projekčné a konštrukčné zázemie vo všetkých prezentovaných aktivitách. Neustávajúca túžba po zdokonaľovaní bola a je hybnou silou, ktorá nás tlačí vpred. Tento fakt je garanciou budúcnosti STM POWER a istotou pre jej obchodných partnerov.

Vízia

Víziou spoločnosti je ponúkať inovatívne a udržateľné energetické riešenia nielen v oblasti strednej Európy, ale aj v oblasti latinskej Ameriky a Ázie. Absolútnou prioritou spoločnosti STM POWER je kvalitný produkt, ktorý sa neustále snažíme zdokonaľovať.

Projekty

STM POWER realizuje niekoľko projektov financovaných Európskou úniou, ktorá pravidelne podporuje rozvoj priemyslu na Slovensku.

 • Linka na výrobu zariadení pre výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov

   

  Názov projektu
  Lieskovec 598/75, 018 41 Dubnica nad Váhom

  Miesto realizácie projektu
  Linka na výrobu zariadení pre výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov

  Stručný popis projektu
  Predmetom projektu je nákup inovatívnych a vyspelých technológií – linky na výrobu zariadení pre výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (vodné elektrárne), ktorá je zložená z ôsmich technologických pracovísk a jedného programovacieho pracoviska..

  Názov a sídlo prijímateľa STM POWER a.s., Priemyselná 5/C, 917 01 Trnava
  Dátum začatia realizácie projektu 14.10.2011
  Dátum skončenia realizácie projektu 13.09.2013
  Výška poskytnutého príspevku 5 998 810,98 EUR
  Názov riadiaceho orgánu Ministerstvo hospodárstva SR
 • Priemyselný výskum v spoločnosti STM POWER a.s.

   

  Názov projektu
  Priemyselný výskum v spoločnosti STM POWER a.s.

  Miesto realizácie projektu
  Lieskovec 598/75, 018 41 Dubnica nad Váhom

  Stručný popis projektu
  Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR spoločnosť STM POWER a.s. zrealizovala výskum v oblasti kompaktných agregátov turbína-generátor. Z hľadiska konštrukčného riešenia išlo o usporiadanie Kaplanovej turbíny a striedavého alebo jednosmerného elektrického generátora. Bol navrhnutý a odskúšaný nový model priamoprúdovej vodnej turbíny. Výskumom spoločnosť získala vlastné know-how, ktoré zvyšuje jej konkurencieschopnosť na trhu.

  Názov a sídlo prijímateľa STM POWER a.s., Priemyselná 5/C, 917 01 Trnava
  Dátum začatia realizácie projektu 07.01. 2013
  Dátum skončenia realizácie projektu 28.02. 2015
  Výška poskytnutého príspevku 1 266 390,42  EUR
  Názov riadiaceho orgánu Ministerstvo hospodárstva SR
 • Zníženie energetickej náročnosti a využitie slnečnej energie na výrobu elektrickej energie

   

  Názov projektu
  Zníženie energetickej náročnosti a využitie slnečnej energie na výrobu elektrickej energie

  Miesto realizácie projektu
  Lieskovec 598/75, 018 41 Dubnica nad Váhom

  Stručný opis projektu
  Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej únie spoločnosť STM POWER a.s. zrealizovala rekonštrukciu vonkajšieho plášťa administratívno-výrobnej budovy. V rámci rekonštrukcie objektu bolo zabezpečené zateplenie obvodových stien a strechy, výmena okien a troch vonkajších brán za nové konštrukcie s tepelnou izoláciou. Firma v rámci projektu zároveň vybudovala na streche budovy fotovoltaickú elektráreň, ktorá bude efektívnym spôsobom využívať obnoviteľný zdroj energie.

  Názov a sídlo prijímateľa STM POWER a.s., Priemyselná 5/C, 917 01 Trnava
  Dátum začatia realizácie projektu 22.12.2009
  Dátum skončenia realizácie projektu 22.12.2010
  Výška poskytnutého príspevku 1 029 321,95 EUR
  Názov riadiaceho orgánu Ministerstvo hospodárstva SR