Výstavba kogeneračných jednotiek

Štandardné palivá, ako je napríklad zemný plyn, či už v klasickej plynnej alebo aj skvapalnenej forme, sa dá použiť aj na vysokoúčinnú výrobu elektrickej energie a tepla (tzv. kogenerácia), prípadne aj na dodatočnú výrobu chladu (tzv. trigenerácia).

STM POWER ponúka takéto jednotky v prevedení o elektrických výkonoch 30 kW (mikro) až po výkony 10 MW, ktoré pracujú vysoko efektívne s celkovou energetickou účinnosťou na úrovni až 90 %.

Úspešné projekty

Kogeneračná jednotka Mestská elektráreň Nitra

Proces realizácie výstavby veľkého projektu – Kogeneračná elektráreň Nitra začal v auguste 2014. Navrhovaná lokalita nového zdroja energií je situovaná v zastavanom území mesta Nitra na juhozápadnom okraji mestskej časti Chrenová, v existujúcom areáli CTZ Nitra. Cieľom výstavby nového zdroja bola podpora elektrizačnej sústavy SR a súčasne vzniknutým odpadovým teplom zo zariadení ohrievať vykurovaciu a teplú úžitkovú vodu pre obytné  domy a objekty občianskej vybavenosti na pripojených sídliskách v meste Nitra.