Pre viac referencií a bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

MVE Trenčianske Biskupice MVE Šalková

Výstavba MVE, výroba dvoch turbín a dodávka technologického zariadenia.

Práce boli vykonávané počas roku 2006 (turbína č. 1) a 2010 (turbína č. 2).

Technické parametre

Typ Kaplan horizontál
Priemer (mm) 1,250
Výkon (MW) 0,4
Spád (m) 4,5
Prietok (m3/s) 10

 

Výstavba MVE, výroba dvoch turbín a dodávka technologického zariadenia.

Práce prebiehali od 01 / 2013
a boli ukončené 12 / 2013

Technické parametre

Typ Kaplan horizontál
Priemer (mm) 2,000
Výkon (MW) 0,8
Spád (m) 4,5
Prietok (m3/s) 22