Rekonštrukcie a generálne opravy

Naše služby pomáhajú dosahovať najvyššiu dostupnosť vybavenia a optimálny výkon počas celého životného cyklu našich výrobkov. Naši odborníci navyše radi navrhnú vylepšenia procesov a odporučia možnosti rozšírenia. STM POWER realizuje rekonštrukcie, generálne opravy a upgrade pre vodné elektrárne do 90 cca MW.

Zabezpečujeme:

Demontáž a montáž
Revízie a odborné prehliadky
Výroba a oprava dielov
– obežné koleso
– rozvádzacie ústrojenstvo
– ložiská
– upchávkové systémy
– hriaditeľ turbíny
– prevodovky
– servomotory
– regulátory
– čerpací agregát
– mazací a chladiaci systém
Návrh a realizácia konštrukčných úprav
Merania s skúšky
Dokumentácia

Počas realizácie aplikujeme:

Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009, environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2005 a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle STN OHSAS 18001:2009, zabezpečujeme požiadavky na kvalitu tavného zvárania kovových materiálov v zmysle  STN EN ISO 3834-2:2006,
Moderné systémy renovácie poškodených dielov,
Využívanie netradičných materiálov a originálne riešenia konštrukcie ich použitia,
Inštalácia nových prvkov pre bezpečnú a plne automatickú prevádzku, diagnostiku a monitorovanie,
Minimalizácia obsahu, alebo plné nahradenie ekologicky nebezpečných materiálov a náplní.

 

Poskytujeme služby aj pre vodné elektrárne  s nekompletnou technickou dokumentáciou. Ponúkame kompletizáciu dokumentácie a poskytujeme ju v digitálnej podobe.