Okrem vlastných produktov STM POWER ponúka aj rôzne typy inžinierskych a dodávateľských činností.