Nové turbíny

Vďaka originálnym turbínam z produkcie STM POWER sú prevádzkované mnohé elektrárne nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Ponúkame:

  • výrobu turbín typu Kaplan a Francis
  • pre spády od 1,5 m do 120 m
  • výkon do  8 MW
  • horizontálne alebo vertikálne usporiadanie

Pripravujeme kompletnú projektovú a realizačnú dokumentáciu turbíny od usporiadania, technických výpočtov a analýz až po výkresy.

KAPLANOVA TURBÍNA

Turbíny typu Kaplan vyrábame podľa vlastnej konštrukčnej dokumentácie alebo podľa dokumentácie od zákazníka. Výrobu realizujeme pre priemery obežných kolies v rozsahu 400 – 3000 mm. Vo všeobecnosti sa jedná o turbíny pre spády 2 ÷ 20 m s výkonmi 0,5 ÷ 6 MW.

Kaplanove turbíny môžu byť s dvojstupňovou alebo jednostupňovou reguláciou

  • Kaplan – regulácia rozvádzacích aj obežných lopát
  • Semi-Kaplan – len regulácia obežného kolesa
  • Propeler (vrtulová turbína) – len regulácia rozvádzača

Vyrábame turbíny v horizontálnom, vertikálnom alebo S- usporiadaní.  Na výrobu jednotlivých dielov turbín využívame moderné strojné vybavenie našich výrobných hál – CNC obrábacie centrá a zváracie pracovisko vybavené zváracím automatom.

FRANCISOVA TURBÍNA

Výrobu Francisových turbín realizujeme podľa vlastnej dokumentácie alebo podľa dokumentácie zákazníka, kedy je maximálny rozmer obežného kolesa 3 000 mm.