Naši technici využívajú svoje odborné znalosti, vynaliezavosť a disciplínu pri riešení nových technických výziev – od výskumu a vývoja až po rozširovanie a prevádzku zariadení – neustále sa usilujúc o dosiahnutie stále vyšších štandardov dokonalosti.

Kontaktná osoba

Ing. Zuzana Masariková
kariera@stmpower.eu
tel.: +421915776301