Sustainability, Technology, Manufacturing

STM POWER sa venuje výrobe turbín a ponúka rôzne typy inžinierskych činností z oblasti hydroenergetiky. Viac o spoločnosti

Produkty

STM POWER poskytuje prevádzkovateľom vodnej energie vysoko kvalitné vodné turbíny a zariadenia. Všetky produkty

Aktivity

Do portfólia spoločnosti STM POWER patrí aj dodávka malej vodnej elektrárne na kľúč a dodávka systémov riadenia elektrární. Všetky aktivity