Výroba technologických zariadení pre vodnú energetiku na zákazku.

Realizácia výrobných činností v rámci zákazkovej výroby pre externých zákazníkov

Dodávka a vývoj strojných zariadení
pre jadrové elektrárne.

Zariadenia na výrobu energií s minimálnym vplyvom na životné prostredie

Novinky

Zákaznícke audity
Od roku 2014 naša  spoločnosť absolvovala 5 zákazníckych auditov, pri ktorých bolo preverované plnenie požiadaviek systémových noriem EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001 a EN ISO 3834-2.
Vodné dielo Trenčianske Biskupice II
Spoločnosť STM POWER a.s. je generálnym dodávateľom Vodného diela Trenčianske Biskupice II, ktoré je navrhnuté za účelom výroby elektrickej energie využívajúc hydroenergetický potenciál troch balvanitých stupňov pod jestvujúcou haťou...
Expertný tím
Naša spoločnosť poskytuje služby pri dostavbe 3 a 4 bloku jadrovej elektrárne Mochovce, prostredníctvom Expertov so skúsenosťou s výstavbou a prevádzkou jadrovej elektrárne typu VVER.
Podpora a výkon manipulačných činností v etape spúšťania SE-MO34
Dodávkou spoločnosti STM POWER a.s. je uvádzanie do prevádzky prevádzkových súborov a technologických celkov sekundárnej časti SE-MO 3,4 v častiach:
Technická podpora výstavby a koordinácia rozhraní
Naša spoločnosť ako subdodávateľ zabezpečuje niektoré činnosti v rámci projektov realizujúcich sa v etape spúšťania SE-EMO34.V tomto projekte je našou dodávkou koordinačná činnosť, technická podpora a poradenstvo v oblasti energetiky...
Návšteva STU Bratislava
Návšteva STU Bratislava, Ústav chemických a hydraulických strojov
STM POWER a.s. na výstave MIDEST 2014
STM POWER a.s. bude jedným z účastníkov v národnom stánku medzinárodnej subkontraktačnej výstavy MIDEST 2014, ktorá sa bude konať v termíne 04.-07.11.2014. Navštívte nás v hale 6 stánku P106!  
Divízia hydro

Divízia hydro

Výroba zariadení pre vodnú energetiku
podľa zadania a dokumentácie
dodaných zákazníkom.

Divízia Výroba

Divízia Výroba

STM POWER je univerzálnym výrobcom
turbín a ostatného technologického
vybavenia pre vodné elektrárne.

Divízia jadro

Divízia jadro

Skúsenosti z procesu vyraďovania
jadrových zariadení a spracovania
rádioaktívnych odpadov.

Divízia teplo

Divízia teplo

Vysokoúčinné zariadenia na
kombinovanú výrobu tepla a elektrickej
energie (spaľovacie zariadenia, PPC)

Oblak
Oblak
Oblak
Oblak
Strom
Strom

Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41 Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Pobočka

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41 Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Kontaktné informácie

 Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

Tel:  +421 905 872 167

E-mail:info@stmpower.eu

 
linkedIn logo

Napíšte nám