Výroba turbín a ostatného technologického vybavenia pre vodné elektrárne.

Realizácia výrobných činností v rámci zákazkovej výroby pre externých zákazníkov

Dodávka a vývoj strojných zariadení
pre jadrové elektrárne.

Zariadenia na výrobu energií s minimálnym vplyvom na životné prostredie

Novinky

ALL FOR POWER CONFERENCE 2016
Spoločnosť STM POWER a.s. sa zúčastnila 11. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie  ALL FOR POWER CONFERENCE 2016, ktorá sa uskutočnila v dňoch 01. a 02. decembra 2016 v Prahe. Bola organizovaná spoločnosťou AF POWER agency, a.s.
Vodné dielo Trenčianske Biskupice II
Spoločnosť STM POWER a.s. je generálnym dodávateľom Vodného diela Trenčianske Biskupice II, ktoré je navrhnuté za účelom výroby elektrickej energie využívajúc hydroenergetický potenciál troch balvanitých stupňov pod jestvujúcou haťou...
Technická podpora výstavby a koordinácia rozhraní
Naša spoločnosť ako subdodávateľ zabezpečuje niektoré činnosti v rámci projektov realizujúcich sa v etape spúšťania SE-EMO34.V tomto projekte je našou dodávkou koordinačná činnosť, technická podpora a poradenstvo v oblasti energetiky na dostavbe 3...
Expertný tím
Naša spoločnosť poskytuje služby pri dostavbe 3 a 4 bloku jadrovej elektrárne Mochovce, prostredníctvom Expertov so skúsenosťou s výstavbou a prevádzkou jadrovej elektrárne typu VVER.
Podpora a výkon manipulačných činností v etape spúšťania SE-MO34
Dodávkou spoločnosti STM POWER a.s. je uvádzanie do prevádzky prevádzkových súborov a technologických celkov sekundárnej časti SE-MO 3,4 v častiach:
Divízia hydro

Divízia hydro

Návrh, konštrukcia, výroba a spúšťanie
turbín a iných technologických
zariadení vodných elektrární

Divízia Výroba

Divízia Výroba

STM POWER je univerzálnym výrobcom
turbín a ostatného technologického
vybavenia pre vodné elektrárne.

Divízia teplo

Divízia teplo

Vysokoúčinné zariadenia na
kombinovanú výrobu tepla a elektrickej
energie (spaľovacie zariadenia, PPC)

Oblak
Oblak
Oblak
Oblak
Strom
Strom

Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41  Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Výroba

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41  Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Kontaktné informácie

Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

Tel:   +421 905 872 167
E-mail: info@stmpower.eu

linkedIn logo 

 

Napíšte nám

Voľné pracovné miesto:

Miesto práce:

Dubnica nad Váhom

Slovenská republika

Zobraziť viac